Odzyskiwanie wierzytelności w obliczu trudnych sytuacji finansowych

Komornik sądowy jest postacią, której rola i znaczenie nabierają szczególnej wagi w obliczu trudnych sytuacji finansowych, zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników. Stanowi on ważny