Wózki widłowe to maszyny, które są powszechnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, magazynach i centrach logistycznych. Aby móc obsługiwać wózek widłowy, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, które można uzyskać po ukończeniu kursu. Czy rzeczywiście kursy na wózki widłowe Bydgoszcz są jeszcze popularne i warte inwestycji?

Rodzaje kursów na wózki widłowe

Istnieją dwa rodzaje kursów na wózki widłowe:

  • kursy podstawowe – są to kursy, które przygotowują do obsługi wózków widłowych o napędzie mechanicznym, elektrycznym lub spalinowym;
  • kursy specjalistyczne – są to kursy, które przygotowują do obsługi wózków widłowych o specjalnym przeznaczeniu, takich jak wózki widłowe do transportu materiałów niebezpiecznych, wózki widłowe do pracy w halach lub wózki widłowe do pracy na wysokości.

Kursy na wózki widłowe Bydgoszcz – wymagania

Aby wziąć udział w kursie na wózki widłowe, należy spełnić następujące wymagania:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wózku widłowym,
  • posiadać minimalne wykształcenie podstawowe.

Program kursu

Program kursu na wózki widłowe obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W części teoretycznej kursanci poznają przepisy dotyczące obsługi wózków widłowych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasady obsługi technicznej wózków widłowych. W części praktycznej kursanci uczą się obsługi wózka widłowego pod okiem instruktora.

Egzamin

Po zakończeniu kursu kursanci przystępują do egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie testu, a egzamin praktyczny polega na samodzielnym przeprowadzeniu zadania w zakresie obsługi wózka widłowego.

Uprawnienia

Osoba, która zdała egzamin państwowy, otrzymuje uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Uprawnienia te są ważne przez 5 lat. Po tym okresie należy odnowić uprawnienia, uczestnicząc w kursie doskonalącym.

Koszty kursu

Koszt kursu na wózki widłowe zależy od rodzaju kursu, a także od ośrodka, w którym kurs jest organizowany. Średni koszt kursu podstawowego to około 500-1000 złotych.

Gdzie zapisać się na kurs?

Kursy na wózki widłowe Bydgoszcz są organizowane przez wiele ośrodków szkoleniowych, w tym przez szkoły zawodowe, uczelnie techniczne i prywatne centra szkoleniowe. Informacje o kursach można znaleźć w Internecie lub w lokalnych gazetach.

Kurs na wózki widłowe to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści. Uzyskanie uprawnień do obsługi wózka widłowego zwiększa szanse na zatrudnienie i umożliwia podjęcie pracy w wielu branżach.